Vinovak danas prati vodeće vrhunske vinarije u celoj bivšoj Jugoslaviji, od Goriških Brda u Sloveniji do Valandova u Makedoniji.
Stručna i komercijalna ekipa je, korak po korak, dovela Vinovak u raznim oblastima na prvo mesto.

 

Stečeno iskustvo nam dozvoljava da pratimo rad i razvoj kako privatnih podruma tako i velikih vinarija.
 
Stručna ekipa koja se stalno dalje usavršava u Francuskoj kao u južnoj hemisferi (Argentina i Chile) stoji vam na raspolaganju po pitanju transfera tehnologije i ključne prakse kako bi ste uspešno odgovorili na današnje i buduće izazove u vinarstvu.
Isto tako smo zvanični izaslanik svetskih takmičenja ''Challenge International'' i ''Citadelle du Vin'' u Bordo-u. Pozivamo Vas ovom prilikom da pogledate na Internet stranici:
www.challengeduvin.com i www.citadellesduvin.fr i ukoliko ste zainteresovani, biće nam drago da Vam pomognemo da pristupite uspešno tim takmičenjima.
Vodeća pozicija Vinovaka vezano za Bag in Box tehnologiju, omogućava nam da Vam ponudimo servis punjenja vina u Vašoj vinariji.
Ovim ste u mogućnosti da dobijete praktičan test ovog pakovanja, tehnologije i prodaje pre nego što se odlučite za investiciju u sektor koji jedini u vinarskoj industriji raste i više od 20% godišnje.
Takodje, sa zadovoljstvom organizujemo stručne posete sajmovima Vinitech, Vinexpo i podrumima i vinogradima u Bordou i Konjaku.